Renie Rieffe

Scholing, Training, Begeleiding en Advies

voor

‘De Mens achter zijn Zingevende Werk’

Renie Rieffe

Scholing, Training, Begeleiding en Advies voor

‘De Mens achter zijn Zingevende Werk’

Expert in medezeggenschap

Expert in medezeggenschap

Ruim 15 jaar ervaring vanuit de praktijk en een breed scala aan opleidingen zowel didactisch als inhoudelijk. Theorie en praktijk gelijkwaardig aanbieden en met elkaar verbinden met als doel de medezeggenschap een meerwaarde voor de organisatie te laten zijn. Niet als ‘blok aan het been’ of ‘laatste hobbel’ maar als een participerende groep betrokken medewerkers die vanuit een heel ander perspectief en kennis van de werkvloer invloed uitoefenen die van wezenlijk belang is op de besluitvorming voor het beste resultaat op de lange termijn.

Expert in arbeidsomstandigheden

13 jaar ervaring vanuit de functie advies/coach Arbeid&Gezondheid / arbocoördinator en preventiemedewerker. Vaak is de gedachte bij managers dat ze arbo en verzuimbegeleiding er óók nog bij moeten doen naast hun toch al drukke agenda. Prettiger is het om dit als integraal onderdeel van de functie op te pakken en als fundamentele basis voor gezond, veilig en aangenaam werken te zien. Vanuit dat perspectief wordt het een uitdaging met effect op de lange termijn. Er zijn tal van manieren om medewerkers hierin te activeren en op een netwerkmanier ‘handen en voeten’ aan te geven. Dan wordt het nuttig, prettig en zingevend om mee bezig te zijn.

expert in arbeidsomstandigheden
Expert in duurzame inzetbaarheid

Expert in duurzame inzetbaarheid

Aanwezig beleid is de basis en toch wordt het vaak ingewikkeld als het op de individuele uitwerking aankomt en gaat het om afspraken op maat in de relatie van de manager, team en de medewerker. Daar zijn bevoegdheden en een directe manier van aanpakken bij nodig. Bang om precedenten te scheppen? Echt niet nodig.

Vraag vrijbijvend offerte!

Renie Rieffe

Kerkeind 18
4241 XB  Arkel
Telefoon: 06 10 57 10 31

Geregistreerd opleider

Renie Rieffe is een bij SCOOR/RMZO geregistreerd opleider en als docent geregistreerd bij het CRKBO.