Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid2 1024x366
Duurzame inzetbaarheid3 1024x366

Duurzame inzetbaarheid

'Samen zorgen voor ieders toekomst'

Iedereen wil gezond en gelukkig oud worden. In organisaties en bedrijven worden beleidsinstrumenten als het generatiepact, leeftijdsbewust personeelsbeleid, e.d. ingezet om daar een bijdrage aan te leveren. Dat is altijd maatwerk, want geen mens of bedrijf is het zelfde. Er zijn veel onderzoeken naar gedaan en rapporten over geschreven en het omzetten in praktijk lukt soms heel goed en vaak helemaal niet. Het is dus zeer persoonsgebonden en vraagt van de leiding een persoonsgerichte benadering. Het klinkt eenvoudig, maar is dat niet. Met managers die met elkaar daarover in verbinding staan en met gebruikmaking van experts is het heel goed uit te voeren. Een kwestie van doen?!
De basis van duurzame inzetbaarheid is sowieso het arbo- en sociaal (personeels)beleid. Vervolgens is DE individuele benadering nodig. Wat snel en efficiënt werkt is Coaching on the job aan medewerkers,  managers en bestuur.

Daarbij komen thema’s aan de orde zoals:

 • goed werkgever- en werknemerschap
 • cultuur en zingeving
 • Intervisie en supervisie
 • Loopbaancoaching, talentontwikkeling en demotie
 • Gezondheid, leef- en werkstijl en voeding

 

Coaching on the job

De werkvloer geeft directe informatie en communicatiemogelijkheden om efficiënt en gericht te onderzoeken, te begeleiden (coachen) en verbetervoorstellen te doen.

Medewerkers

Bij:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Fysieke en mentale / emotionele overbelasting
 • Conflicten en ongenoegens
 • Klantvriendelijkheid

Managers

Bij:

 • Leiderschapsstijl
 • Faciliteren werkprocessen en arbeidsomstandigheden
 • Verzuimbegeleiding
 • Teamprocessen

Bestuur

Bij:

 • Faciliteren via beleid
 • Budget
 • Voordelen en meerwaarde voor de organisatie

Doelgroep: OR-leden / bestuurder / HRM

Teambuilding

De kern is om gezamenlijke afspraken te maken in een groep en/of team. Zicht te krijgen op ieders persoonlijke manier van communiceren en wat de groepsdruk veroorzaakt. Op een manier dat  iedereen meedoet en dat het resultaat zonder zware discussies gedragen wordt door alle deelnemers. Daarnaast houd je rekening met de persoonlijke gevoeligheid van een aantal mensen die je graag met rust laat. Het hoort bij de mens dat je je vooral aan je eigen afspraak gaat houden en daar is de aanpak ook op gericht.

Waar loop je als groep onder meer tegen aan:

 • Er wordt inefficiënt met tijd omgegaan
 • Er wordt veel geroddeld
 • De doelen worden niet gehaald en /of onbekend
 • De sfeer is onprettig
 • Er zijn regelmatig conflicten en/of die niet worden uitgesproken
 • Er is veel verloop van collega’s

Resultaat:

 • Inzicht in wat communicatie met je doet
 • Anders kunnen handelen
 • Anders kunnen communiceren
 • Een gemeenschappelijk plan voor de toekomst en wat ook als realistisch kan worden uitgevoerd met korte en lange termijn doelen
 • Inzicht in het verschil tussen inhoud en een proces en dat beiden nodig zijn voor een optimaal resultaat
 • De sfeer verbetert, de groepsleden verbinding met elkaar voelen en het geheel als zinvol wordt ervaren

Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

teambuilding
generatiepact

Generatiepact

Steeds meer oudere werknemers hebben moeite om de hoge pensioenleeftijd van 67 jaar en 3 maanden te halen. Mogelijk is er bij oudere medewerkers de behoefte om minder te werken.

Dan is het nodig dat ouderenbeleid is geïntegreerd in het HR-beleid. Opties zijn:

De 80/90/100 regel:

 • De werknemer gaat 80 % werken;
 • En ontvangt een loon alsof hij 90 % werkt;
 • De pensioenopbouw gaat door alsof er nog 100 % wordt werkt;

Maar een andere verhouding is ook mogelijk.

Of er wordt gekozen voor “demotie”:

 • De werknemer blijft minimaal 50 % blijven werken; Dat mag niet eerder starten dan 10 jaar voor de pensioenleeftijd.
 • De oudere werknemer blijft wel 100 % blijft werken maar stapt over naar een lager betaalde functie. Dan mag de pensionbouw doorgaan op het oude (hogere) loon.

Mijn begeleiding gaat over het maken van de beste keuze voor alle partijen.

Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

Loopbaancoaching en Talentontwikkeling

Ondersteuning om de carriére en eigen loopbaan succesvol aan te sturen. Dit bevordert de mobiliteit (doorstroom) employability en het welbevinden. Succesvol betekent dat je datgene doet, wat een medewerker zinvol vindt, plezier in heeft en ‘sterk’ in bent. De energie voor het werk en de betrokkenheid met het werk volgen dan vanzelf. Dit levert gemotiveerdheid op die leidt tot verbonden zijn met je vak én met de organisatie.

 • Zingeving: doen wat bij je past
 • Plezier: vergroten van betrokkenheid
 • In je kracht: versterken waar je goed in bent

De medewerker wordt bewust van diverse aspecten van zichzelf in relatie tot werk. Bijvoorbeeld: Wie ben ik? Wat kan ik? (kwaliteiten en mogelijkheden) en Wat ambieer ik? (loopbaankoers). Ook wordt zicht verkregen op belemmeringen die het zetten van stappen verhinderen. Daarbij wordt er gecoacht in het maken van ‘de juiste’ keuzes en het afstemmen van persoonlijke doelen.

 • Door bewustwording en verkrijgen van inzichten
 • Kunnen de ‘juiste’ keuzes gemaakt worden
 • Waardoor de juiste stappen gezet of geambieerde doelen bereikt worden

Het is ook bedoeld voor situaties waarin een medewerker dreigt vast te lopen in het werk. Bij bijvoorbeeld medische beperkingen die een probleem zijn of kunnen worden. Het werk kan dusdanig veranderen dat het niet meer past of de organisatie kan zodanig veranderen waardoor bepaalde functies verdwijnen. Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

Loopbaancoaching
conflicthantering2

Conflicten

Ondersteuning bij het oplossen van conflicten door de hoor en wederhoor aanpak. Onafhankelijk de beleving op een rij krijgen, wederzijds begrip en afstemming verzorgen. ‘onbekend maakt onbemind’ is vaak leidend bij een conflict. Door in gesprek te gaan en toekomst afspraken te maken, wordt de gang naar een juridisch proces vaak voorkomen. Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

Zingeving

Wat is mijn passie en wat raakt mijn zingeving in mijn werk als werknemer. Wordt de mens gedreven door het verdienen van geld of door een interne motivator. Is de passie verdwenen of zoek geraakt dan helpt het enorm om hier aandacht aan te besteden zodat werken weer leuk wordt en dit de sfeer en bereidheid tot investeren en participeren weer groeit. Zie ook loopbaan en talentontwikkeling. Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

zingeving2
Omdenken

Omdenken

Vanuit het denken in een probleem lukt het nooit een probleem op te lossen. Er is dus wat anders voor nodig. Gunther Bertold heeft hier een geweldig aanpak voor. Elementen hieruit pakken we aan en het effect is relativerend en plezierig. Het is eenvoudiger dan menigeen denkt en door het te doen werkt het. Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

Goed werkgeverschap

Organisaties die luisteren naar de feedback en ideeën van hun medewerkers zijn innovatiever, wendbaarder en klantgerichter. En er zijn altijd organisaties die dit beter doen dan anderen. De elementen die hier een rol in spelen zijn:

 1. Inspirerende bestuurder
 2. Aansprekende koers
 3. Zo min mogelijk regels & bureaucratie
 4. Zo min mogelijk management
 5. Waarderen van specialisten en medewerkers
 6. Sociale innovatie
 7. Delen van informatie

Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

Goedwerkgeverschap
intervisie-supervisie

Supervisie / intervisie

Als onderdeel van een lerende organisatie ligt het heel dichtbij dat medewerkers problemen delen en van elkaar leren door het toepassen van intervisie. Vaak ‘houden’ mensen dit niet vol omdat de hectiek van alledag leidend is. Door te investeren in het bespreken van casussen en intervisie vaardigheden te ontwikkelen, leidt dit ook tot beter leiderschap en communicatie met medewerkers.

Supervisie, zeker voor het management en specialisten, omdat een ‘andere kijk’ helpt te verdiepen en in complexe aangelegenheden tot aanpak te komen.

Twee tools die dichtbij zijn en zeer waardevol om te gebruiken in een ontwikkelende omgeving.

Ik ben op offertebasis inzetbaar om hier vorm aan te geven.

Vraag vrijbijvend offerte!

Renie Rieffe

Kerkeind 18
4241 XB  Arkel
Telefoon: 06 10 57 10 31

Geregistreerd opleider

Renie Rieffe is een bij SCOOR/RMZO geregistreerd opleider en als docent geregistreerd bij het CRKBO.