Medezeggenschap

Medezeggenschap

Wet op de ondernemingsraden

Basis Wet op de Ondernemingsraden (wat moet)

'Als je weet wat de bedoeling is, weet je ook wat je ermee kunt'

Bent u nieuw in de OR? Of u heeft behoefte om kennis over de WOR weer eens op te frissen? Het weten wat de rechten en plichten, kortom de bevoegdheden van de OR zijn vormt een belangrijk fundament voor zowel de OR als bestuurder en HRM. In een ééndaagse OR-scholingsdag krijgt u een stevige basis. ‘Wat moet’ vanuit de wet is bedoeld om bij elkaar het beste naar boven te halen.

Doelgroep: OR-leden / bestuurder / HRM

Meerwaarde van de Ondernemingsraad (over wat je wil bereiken)

'Vooral passie raakt de mens'

Ieder orgaan binnen een organisatie is bedoeld om er voordeel bij te hebben. Zelf en met elkaar betekenis geven aan de functionaliteit van de ondernemingsraad maakt dat het plezierig is. De bedoeling is dat de ondernemingsraad een constructieve bijdrage levert aan de organisatie als geheel en aan de collega’s van de achterban in het bijzonder. Formuleren van de visie, missie en doelstelling van de OR zonder hier academisch over te doen maken duidelijk door welke ‘bril’ er door de raad gekeken wordt en hoe de opdracht aan zichzelf er uit ziet.

Doelgroep: OR-leden / bestuurder / HRM

meerwaarde voor de OR
communicatie

Communicatie

'Als ik het jou vergeet te vertellen, hoe kan jij het dan weten?'

In de communicatie is het vooral de ander die het ‘anders’ zou moet doen. De werkelijkheid laat zien dat een ander alleen iets verandert als hij/zij daar zelf voor gemotiveerd is. Wel kan je zelf je manier van communiceren aanpassen voor een beter resultaat in contact met de ander zoals de bestuurder, achterban, management en HRM. Richt je op de ander en het gaat al een stuk beter. Wat zijn de do’s en don’ts, tips & tricks?
Actief aan de slag met de doelen van de communicatie, de communicatiemiddelen, een communicatieplan om alles wat de OR doet en wil beter bij achterban en bestuurder over te brengen en… goed te luisteren.

Doelgroep: OR leden / bestuurder / HRM

Teambuilding van de ondernemingsraad

'Samen bereik je meer dan alleen'

Maak werk van de teamsamenwerking en de OR-resultaten gaan met sprongen vooruit. Waar ben je goed in en waarin kan je je nog verder ontwikkelen? Hoe werk je samen en haal je het beste bij elkaar naar boven? Zijn de faciliteiten geregeld zoals bedoeld om het ondernemingsraadwerk ook mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat de OR bewuste keuzes maakt over zijn manier van doelgericht werken. Al met al een gericht en afwisselend programma om het functioneren van de OR als groep te verbeteren.

Er een mooie tool op dit gebied van collega Jan Bubberman voor talentontwikkeling van de OR namelijk de TOM, gebruik de link en veel plezier!

Doelgroep: OR-leden

teambuilding
Doelen voor de OR

Doelmatig en doelgericht

'Je weet veel meer dan/als je denkt'

Samen de onderwerpen kiezen die de ondernemingsraadsleden willen agenderen voor de overlegvergadering met de bestuurder. Samen en gelijkwaardig prioriteiten stellen op een zeer eenvoudige manier is ook onderdeel van de teamvorming. De gekozen onderwerpen degelijk voorbereiden zodat er een gezamenlijk OR-standpunt kan zijn en inhoudelijk met de bestuurder kan worden besproken. Allemaal noodzakelijk om het ondernemingsraadwerk echt vorm te geven en gewenste resultaten te laten hebben. Kortom: praktisch aan de slag, de route wordt zoveel eenvoudiger als je weet waar je heen wilt.

Doelgroep: OR-leden

Onderhandelen

'Wie het weet mag het zeggen'

Hoe kom je tot een win-win situatie en blijf je uit een welles-nietes discussie?
Alles begint met weten wat je wil, wat de collega’s van de achterban nodig hebben om het werk goed, plezierig en efficiënt te kunnen uitvoeren onder acceptabele arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.
Ontstaat er daarom een meningsverschil, conflict en/of tegenstellingen? Problemen zijn er om op te lossen. Werken met verschillende manier om daar mee om te gaan met als uitgangspunt dat er altijd wat te kiezen valt. Omdenken en denken in meerdere opties zijn daar een paar voorbeelden van.

Doelgroep: OR-leden

onderhandelen
fusie en reorganisatie

Fusie en reorganisatie

'Hoe sneller je het af wil hebben, hoe langer het duurt'

Veranderingen die elkaar snel opvolgen horen bij een organisatie in beweging. Hoe ga je om met (vermeende) weerstand en wat heeft een veranderingsproces nodig om samen prettig, gezond en gemotiveerd aan de slag te blijven? Wat is er nodig om een fusie, reorganisatie e.d. voor te bereiden, aan te gaan en te implementeren? Dat doe je niet zomaar even. Verborgen weerstand is vaak een ondermijnend element waar niemand ‘gelukkig’ van wordt. Elkaar zien, horen, steunen, waarderen en gelijkwaardig behandelen zijn van belang, maar… hoe doe je dat? Het zijn belangrijke aspecten voor de OR die met een adviesaanvraag voor fusie of reorganisatie te maken krijgt en zeker een plaats in het OR-advies verdienen.

Doelgroep: OR-leden / bestuurder / HRM

OR-verkiezingen

'De zittingsperiode als wervingscampagne voor de volgende OR verkiezingen'

Maak van de OR-verkiezingsdag DE OR-dag waarbij er alle aandacht is voor de medezeggenschap.
Het OR-lidmaatschap is buitengewoon leerzaam, interessant en sociaal. Ik gun iedere medewerker minstens één zittingsperiode het OR-lidmaatschap als leerproces en onderdeel van een maatschappelijke functionaliteit. Hoe zorg je er voor dat OR-verkiezingen worden ingezet om verwachtingen af te stemmen, voldoende kandidaten te werven, een team samen te stellen en gepassioneerd met de inhoud aan de slag te gaan? Ik wil het je graag vertellen!

Doelgroep: OR-leden / verkiezingscommissie / bestuurder / HRM

or-verkiezingen

Navigator - werkmethode van de ondernemingsraad en PVT®

'Aan welke criteria moet het besluit voldoen?'

De Navigator-werkmethode is dé manier voor elke OR om pro-actief invloed te kunnen hebben op de belangrijke besluiten van uw bestuurder. Niet afwachten, maar doen. Stoppen met vragen stellen, maar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de besluiten die genomen gaan worden.
Renie Rieffe is al meer dan 10 jaar licentiehouder van de methode en weet als geen ander welke voordelen met deze methode voor OR en PVT te behalen zijn.

Doelgroep: OR-leden

Vraag vrijbijvend offerte!

Renie Rieffe

Kerkeind 18
4241 XB  Arkel
Telefoon: 06 10 57 10 31

Geregistreerd opleider

Renie Rieffe is een bij SCOOR/RMZO geregistreerd opleider en als docent geregistreerd bij het CRKBO.